Astrologia humanistyczna

Słowo astrologia pochodzi od greckich słów άστρον (ástron) – gwiazdy i λόγος (lógos) – nauka, oznacza więc naukę o gwiazdach.

To dziedzina wiedzy zajmująca się badaniem zależności pomiędzy zdarzeniami na Ziemi a układem Słońca, Księżyca, planet i innych elementów astronomicznych oraz zgodnością cykli kosmicznych (ruchów Ziemi i innych planet wokół Słońca, cyklu dziennego Ziemi) z cyklami rozwoju procesów na Ziemi.

Jest wiedzą empiryczną, bazującą na pracy i doświadczeniu pokoleń badaczy i pasjonatów.


Astrologia humanistyczna zakłada istnienie pewnych trendów kosmicznych, którym podlega człowiek, acz nie wyklucza wolnej woli, która w większym lub mniejszym stopniu pozwala człowiekowi do tych trendów się dostosować lub je wykorzystać (jak genetyka). Bada trendy i procesy, ale dopuszcza wolną wolę.

Dowiedz się więcej o astrologii humanistycznej...


Za wiedzą astrologiczną kryje się wyrafinowany, wielopoziomy model psychosocjologiczny. Opisuje i tłumaczy m.in. zasady funkcjonowania człowieka i jego relacje z otoczeniem. Oferuje nie tylko ich statyczny opis, ale wyjaśnia też cykliczną ewolucję, rozwój w czasie.

Na podstawie tego modelu tworzymy spersonalizowane profile osobowości i ukazujemy trendy rozwojowe (A12).


Dzięki niej:
  • lepiej zrozumiesz siebie, poznasz swoje mocne i słabe strony
  • poprawisz relację z otoczeniem i lepiej zrozumiesz zachowania innych
  • efektywniej zorganizujesz działania w swoim środowisku zawodowym
  • rozwiniesz swojej zainteresowania w tej dziedzinie.

Astrologią zainteresowałem się na początku lat 90., poszukując uniwersalnego sposobu opisu świata zarówno w jego aspekcie obiektywnym, jak i — a może nawet przede wszystkim – subiektywnym i próbując zrozumieć różnorodność ludzkich zachowań.

Prawdziwą edukację astrologiczną odebrałem u dr. Leszka Weresa (kursy, szkoły, seminaria).

Wiele lat prowadziłem w Poznaniu zajęcia astrologiczne (Poznańskie Spotkania Astrologiczne, Astrologiczne Wieczory Archetypowe).

Najbardziej rozwijająca jest jednak praktyka astrologiczna, czyli interpretacje kosmogramów konkretnych osób, umożliwiające dogłębne wniknięcie w naturę człowieka, pozwalające na bardziej świadome podejście do jego możliwości i słabości (albo raczej do tego, co za słabości uchodzi) oraz pouczające, jak my, ludzie – będąc tak do siebie podobni – możemy jednocześnie być tak różni.

Leszek Weres (astrolog):

[...] odrzucając astrologiczne wróżbiarstwo, a tym samym bierną akceptację losu, pobudza człowieka do świadomego wykorzystania posiadanych przez niego potencjałów.


Albert Einstein (fizyk):

Astrologia jest nauką samodzielną. Wyjaśnia nam ona bardzo wiele. Z jej znajomości dużo się nauczyłem i wielokrotnie odniosłem korzyści.


Wojciech Eichelberger (psycholog):

Do astrologii zostałem przekonany w sposób empiryczny [...]. Mój arogancki racjonalizm otrzymał bolesną lekcję pokory.


Hipokrates (lekarz):

Lekarz nie znający astrologii nie ma prawa nazywać się lekarzem.

Dla Ciebie

Profile osobowe i konsultacje dla klienta indywidualnego, analiza relacji partnerskich i rodzinnych.

Dla Biznesu

Wsparcie rekrutacji i działań HR, analiza relacji i predyspozycji zawodowych, awansów.

W przygotowaniu...
Wszelkie prawa zastrzeżone 2024 © astroStudio